Regulamin

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu). Przystanek Sopot Plaża może odmówić przyjęcia Gościa bez podania przyczyny. Obiekt pobiera kaucję zwrotną wysokości w 30 PLN za klucz do pokoju.
 2. Zabrudzenie i zniszczenie materaca skutkuje obciążeniem Gościa kosztem czyszczenia materaca oraz pościeli (200 PLN).
 3. Zabrania się użyczania miejsca noclegowego osobom niezameldowanym w obiekcie.
  Gość nie może przekazywać miejsca noclegowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. W celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić odpowiednią kwotę na konto obiektu
  i wysłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy: recepcja@przystaneksopotplaza.pl,
  w innym przypadku rezerwacja zostanie odwołana.
 5. Łóżko w pokoju wieloosobowym przeznaczone jest wyłącznie dla jednej osoby!
 6. Pokoje wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.
 7. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano. W tym czasie nie mogą przebywać na terenie obiektu osoby niezameldowane. Każda niezameldowana osoba przebywająca w obiekcie w w.w. godzinach będzie proszona o uregulowanie należności za pobyt (stawka liczona za pokój, w którym osoba aktualnie się znajduje) – odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący je.
 8. Zachowanie Gości oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Przystanek Sopot Plaża może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, zachowuje się agresywnie w stosunku do obsługi obiektu oraz nie stosuje się do zasad w nim panujących – nawet w trakcie trwania doby hotelowej i bez zwrotu poniesionej opłaty za nocleg.
  W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
 9. Goście są zobowiązani, aby zdać klucze do pokoju oraz do szafki po zakończeniu doby hotelowej
  w ostatnim dniu noclegu.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek
  i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie tej zasady Gość zostanie obciążony karą umowną wynoszącą 500 PLN.
 12. Zakazuje się zażywania i handlowania substancjami niedozwolonymi na terenie obiektu Przystanek Sopot Plaża.
 13. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez zgody personelu obiektu.
 14. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy oddać klucze w recepcji. Za zgubione klucze/karty (drzwi/szafki) Gość zostanie obciążony karą umowną wynoszącą 30 PLN od klucza.
 15. Gość ponosi materialną (finansową) odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń.
 16. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja. Czas rozpatrzenia reklamacji to 72h.
 17. Zabrania się przestawiania mebli w pokojach.
 18. Przystanek Sopot Plaża nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione
  w pokojach.
 19. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 1 tydzień.
 20. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i kuchniach, gdyż są one wspólne. Goście zobowiązani. są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 21. Przystanek Sopot Plaża nie odpowiada za awarie i ich skutki niezależne od nas.
 22. Przystanek Sopot Plaża nie zwraca pieniędzy po uiszczeniu opłaty za nocleg.
 23. Jeśli Twoja rezerwacja zakłada wykorzystanie mniejszej liczby łóżek niż dostępnych w pokoju, korzystaj tylko z łóżek wyznaczonych podczas zameldowania. Za korzystanie z innych łóżek do Twojej rezerwacji będzie dodany koszt wymiany pościeli 25 PLN za łóżko.

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.przystaneksopotplaza.pl.

Kontakt z administratorem możliwy pod pod adresem e-mail recepcja@przystaneksopotplaza.pl oraz pod numerem telefonu +48 58 676 55 74.

 1. Definicje
  Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  • Administrator – Damian Złoch właściciel firmy SIMSERWIS Damian Złoch z siedzibą w Łężycach, ul. Sosnowa 1, NIP 9581252221, REGON: 192863440.
  • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.przystaneksopotplaza.pl.
  • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 2. Dane osobowe
  1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy,
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
  3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
  4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
  6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
  7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
   • prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
  9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zgłoszenia, kontaktowego przekazywane są i przetwarzane na terenie Polski poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w firmie: Home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.
 3. Pliki cookies
  • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  • Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Inne technologie
  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  • kod śledzenia Google Analitycs, Google Adwords – w celu analizy statystyk Strony, prowadzenia działań remarketingowych oraz zarządzania reklamami.
 5. Logi serwera
  1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
  2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
  5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.